ročně vyhotovujeme přibližně dvěstě geometrických plánů nebo dokumentací vytyčení hranice pro veřejnost, obce a města

vytyčení hranic lesních pozemků včetně geometrických plánů pro průběh vytyčené hranice, katastrální území Horní Bečva (2013, 43 km vytyčených hranic), katastrální území Prostřední Bečva (2014, 44 km vytyčených hranic)

geodetické práce při provádění komplexních pozemkových úprav (dále KoPÚ) v letech 2016 až 2020: okres Uherské Hradiště, KoPÚ Maršov (120 ha), KoPÚ Těšov (335 ha), KoPÚ Staré Město u UH (1250 ha), KoPÚ Rudice (490 ha), KoPÚ Tučapy (205 ha)

geodetické práce při provádění komplexních pozemkových úprav (dále KoPÚ) v letech 2017 až 2020: okres Vsetín, KoPÚ Pržno u Vsetína (810 ha), KoPÚ Jablůnka (696 ha), KoPÚ Rožnov p. Radh. (230 ha)

geodetické práce při provádění komplexních pozemkových úprav (dále KoPÚ) v letech 2016 až 2020: okres Zlín KoPÚ Lužkovice (300 ha), JPÚ Provodov (50 ha), KoPÚ Jasenná na Mor. (542 ha) , KoPÚ Lhota u Zlína (417 ha), okres Přerov KoPÚ Tupec (202 ha)

vytyčení hranic lesních pozemků v k.ú. Vysoké Pole (2016, 52 km vytyčených hranic; 2017, 42 km, vytyčených hranic )

geometrické plány na zaměření silnic II. a III. třídy v okresech Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž (2016, 29 km nových hranic; 2017, 21 km nových hranic; 2018, 24 km nových hranic; 2019, 26 km nových hranic)