ročně vyhotovujeme přibližně dvěstě geometrických plánů nebo dokumentací vytyčení hranice pro veřejnost, obce a města

vytyčení hranic lesních pozemků včetně geometrických plánů pro průběh vytyčené hranice, katastrální území Horní Bečva (2013, 43 km vytyčených hranic), katastrální území Prostřední Bečva (2014, 44 km vytyčených hranic)

vytyčení hranic zemědělských a lesních pozemků v k.ú. Návojná (2015, 20 km vytyčených hranic), k.ú. Nedašov (2017, 13 km vytyčených hranic)

geodetické práce při provádění komplexních pozemkových úprav (dále KoPÚ) v roce 2017:
okres Vsetín
KoPÚ Pržno u Vsetína (810 ha)
KoPÚ Jablůnka (696 ha)

.

geodetické práce při provádění komplexních pozemkových úprav (dále KoPÚ) v roce 2016:
okres Zlín
KoPÚ Lužkovice (300 ha)
jednoduchá pozemková úprava Provodov (50 ha)
okres Uherské Hradiště
KoPÚ Maršov (120 ha)
KoPÚ Těšov (335 ha)
okres Přerov
KoPÚ Tupec (202 ha)
.
.

vytyčení hranic lesních pozemků v k.ú. Vysoké Pole (2016, 52 km vytyčených hranic; 2017, 42 km, vytyčených hranic )

geometrické plány na zaměření silnic II. a III. třídy v okresech Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž (2014, 20 km nových hranic; 2015, 8 km nových hranic; 2016, 29 km nových hranic; 2017, 21 km nových hranic)   
.